Kolářová Hana Ph.D.

Kolářová Hana Ph.D.'s picture

Publications (Impact Factor Journals):

Publications (Other Reviewed Journals):

 • [10]
  HOŠÍKOVÁ, B., S. BINDER, R. LENOBEL, J. MALOHLAVA, J. HOSIK, J. JIRAVOVÁ, L. MALINA, J. ZAPLETALOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. Effect of the zinc phthalocyanine mediated photodynamic therapy on cytoskeletal apparatus of hela cells. Lékař a technika. 2019, -, -. ISSN 0301-5491.
 • [9]
  HARVANOVÁ, M., V. MAŠEK, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Raman label-free visualisation of titanium dioxide nanoparticles uptake in BJ cell lines. Lékař a technika. 2016, 46(1), 28-25. ISSN 0301-5491.
 • [8]
  PÍŽOVÁ, K., A. HANÁKOVÁ, O. HUTTALA, J.R. SARKANEN, T. HEINONEN, D. JIROVA, K. KEJLOVA a H. KOLÁŘOVÁ. The effect of acetylsalicylic acid on angiogenesis in vitro. Lékař a technika. 2014, 44(1), 39-42. ISSN 0301-5491.
 • [7]
  HANÁKOVÁ, A., K. PÍŽOVÁ, O. HUTTALA, J.R. SARKANEN, T. HEINONEN, D. JIROVA, K. KEJLOVA a H. KOLÁŘOVÁ. Gene expression profiling after angiogenesis inhibitor treatment. Lékař a technika. 2014, 44(1), 33-48. ISSN 0301-5491.
 • [6]
  ZAPLETALOVÁ, H., K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA a H. KOLÁŘOVÁ. Analýza povrchu magnetických mikročástic prostřednictvím mikroskopie atomárních sil. Lékař a technika. 2014, 44(2), 34-41. ISSN 0301-5491.
 • [5]
  BAJGAR, R., H. KOLÁŘOVÁ, S. BINDER, A. DASKOVA, H. LENOBELOVA, K. PÍŽOVÁ a K. TOMÁNKOVÁ. Imunofluorescenční analýza proapoptotických signálních molekul v buňkách lidského melanomu po fotodynamické terapii. Lékař a technika. 2013, 43(1), 15-18. ISSN 0301-5491.
 • [4]
  HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER a H. KOLÁŘOVÁ. Fototoxický vliv porfyrinových sensitizerů a viditelného záření na gram-pozitivní methicilin-rezistentní kmen S. aureus. Lékař a technika. 2013, 43(1), 19-23. ISSN 0301-5491.
 • [3]
  MALOHLAVA, J., K. TOMÁNKOVÁ, P. KOLÁŘ a H. KOLÁŘOVÁ. Studium mechanických vlastností s využitím mikroskopie atomárních sil. Lékař a technika. 2013, 43(3), 5-9. ISSN 0301-5491.
 • [2]
  PÍŽOVÁ, K., K. TOMÁNKOVÁ, K. LANGOVÁ, A. HANÁKOVÁ, H. LENOBELOVA, H. ZAPLETALOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, J. VACHUTKA, L. DOLEŽAL a H. KOLÁŘOVÁ. Vliv ultrazvuku na účinnost fotodynamické terapie - in vitro studie. Lékař a technika. 2012, 42(4), 18-22. ISSN 0301-5491.
 • [1]
  TOMÁNKOVÁ, K., P. KOLÁŘ, J. MALOHLAVA a H. KOLÁŘOVÁ. Vliv fotodynamické terapie na cytomechaniku nádorové buněčné linie HeLa. Lékař a technika. 2012, 42(3), 32-36. ISSN 0301-5491.

Book Chapters:

 • [5]
  KOLÁŘOVÁ, H. Principles of photodynamic therapy. In: Nové pohledy na neinvazivní laser. 1. Praha: Grada Publishing, 2015. Kapitola 12, s. 125-131. ISBN: 978-80-247-1651-0.
 • [4]
  JIRAVOVÁ, J., K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, M. PERLOVSKÁ HARVANOVÁ, S. HRADILOVA, V. MAŠEK, J. MALOHLAVA, L. MALINA, B. HOŠÍKOVÁ, K. KEJLOVA, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Study of the Penetration of Silver Nanoparticles into SVK14 Cells. In: Microscopy : advances in scientific research and education. 6. vyd. Badajoz, Spain: A. Méndez-Vilas, Ed., Formatex, 2014. Kapitola -, s. 173-178. ISBN: 978-84-942134-3-4.
 • [3]
  KAPLOVÁ, E., K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, H. KOLÁŘOVÁ a P. KREJČÍ. Study of developmental enamel defects of permanent teeth by atomic force microscopy. In: Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology. 5.vyd. Badajoz, Spain: Formatex, 2012. Kapitola 68, s. 555–560. ISBN: 978-84-939843-5-9.
 • [2]
  MALOHLAVA, J., H. ZAPLETALOVÁ, K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. Atomic force microscopy: Studying mechanical properties of a cell. In: Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology. 5.vyd. Badajoz, Spain: Formatex, 2012. Kapitola 64, s. 528–532. ISBN: 978-84-939843-5-9.
 • [1]
  BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, K., P. KOLÁŘ, J. MALOHLAVA a H. KOLÁŘOVÁ. Mechanical Characterisation of HeLa Cells using Atomic Force Microscopy. In: Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology. 5.vyd. Badajoz, Spain: Formatex, 2012. Kapitola 67, s. 549–554. ISBN: 978-84-939843-5-9.

Books:

 • [2]
  NAVRATIL, L., J. ROSINA, R. BAJGAR, I. DYLEVSKY, J. HANUS, J. JAKUS, V. JAKUSOVA, P. KOLAŘ, H. KOLAŘOVA, J. KUBES, J. LESTAK, M. MALAY, V. MASIN, F. PODZIMEK, J. SABO, R. SALZMAN, I. STAREK, J. VACHUTKA a K. VOLENEC. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vyd. . 2. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2019. 432 s. ISBN: 978-80-271-0209-9.
 • [1]
  ROSINA, J., H. KOLAŘOVA, J. VRANOVA a J. STANEK. Biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 224 s. ISBN: 978-80-247-4237-3.

Patents, Utility models & other IP's :

[6] FLAT RADIATING SOURCE, PARTICULARLY FOR IN VITRO INDUCING AND MONITORING PHOTODYNAMIC PHENOMENON, PV 2015-330
 1. Patent: CZ 305 993, Granted: 27. 4. 2016, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Bajgar RobertKolářová Hana, Kolář Petr, Pížová Klára, Hanáková Adéla

Status: Available

[5] MOBILE HYPERBARIC MINIATURE CHAMBER, Priority Appl. CZ PV 2014-812
 1. Patent: CZ 305 989, Granted: 27. 4. 2016, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Kolářová HanaBajgar Robert, Tománková Kateřina, Bolek Lukáš, Dejmek Jiří, Bolek Matouš, Růžička Jiří, Beneš Jiří
 2. Utility Model: PUV 2014-30305, CZ 27 799, Granted: 6. 2. 2015, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Kolářová HanaBajgar Robert, Tománková Kateřina, Bolek Lukáš, Dejmek Jiří, Bolek Matouš, Růžička Jiří, Beneš Jiří

Status: Available

[4] LIGHT SOURCE INTENDED PARTICULARY FOR IN VITRO CREATING AND MONITORING PHOTODYNAMIC PHENOMENA, Priority Appl. CZ PUV 2015-31095
 1. Utility Model: CZ 28 377, Granted: 23. 6. 2015, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Bajgar RobertKolářová Hana, Kolář Petr, Pížová Klára, Hanáková Adéla

Status: Available 

[3] LIGHT SOURCE OF UNIFORM ENERGY DENSITY TO INDUCE PHOTODYNAMIC PHENOMENA IN VITRO CELLS, Priority Appl. CZ PV 2006-813
 1. Patent: CZ 302 829, Granted: 19. 10. 2011, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Tomečka Marek, Bajgar RobertKolářová Hana

Status: Terminated

[2] LIGHT SOURCE WITH LUMINOUS FIELD HOMOGENEITY, ESPECIALLY FOR INDUCING AND MONITORING PHOTODYNAMIC PHENOMENON IN VITRO, Priority Appl. CZ PV 2009-863
 1. Patent: CZ 302 084, Granted: 20. 8. 2010, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Bajgar Robert, Kolářová Hana
 2. Patent: SK 288148, Granted: 13. 11. 2013, Ownership: Palacky University Olomouc,  Inventors: Bajgar Robert, Kolářová Hana

Status: Terminated

[1] DEVICE FOR IRRADIATING SAMPLES BY ULTRASOUND, Priority Appl. CZ PUV 2008-20552
 1. Utility model: CZ 19 375, Granted: 2. 3. 2009, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Doležal Ladislav, Kolářová Hana, Hradil Jaroslav

Status: Terminated


Doctoral students mentor:

[5] Zuzana Malá, Nanomaterials and the study of cell damage fluorescence methods,
Ph.D. specialization: , status: Ongoing, from: 2015
[4] Ludmila Žárská, Photodynamically active substances possibility of their use for photodynamic therapy of tumors,
Ph.D. specialization: , status: Ongoing, from: 2015
[3] Monika Perlovská Harvanová, Evaluation of cytotoxicity of nanoparticles and their Raman spectroscopic characterization at the cellular level,
Ph.D. specialization: , status: Ongoing, from: 2013
[2] Klára Pížová, Effect of electromagnetic radiation and ultrasound on cell lines,
Ph.D. specialization: , status: Graduated, from: 2010 to 2015
[1] Hana Zapletalová, Study of physical and chemical properties of biological materials through microscopic methods,
Ph.D. specialization: , status: Graduated, from: 2007 to 2016


Master students mentor:

[1] David Homola, Study photo dynamic and sono dynamic responses to tumor cell lines ,
status: Graduated, from: 2015 to 2016