Přijímací řízení do DSP Pediatrie pro akademický rok 2019/20

1.09 Reservation time: 
Wednesday, June 19, 2019 - 09:00 to 12:30
Type: 
Others
Availability: 
Public closed
Speaker: 
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D./Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Display in calendar: 
Yes