Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Biomarkery detekce minimální systémové diseminace u nemocných s karcinomem plic

BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, M. SZKORUPA, P. SKALICKÝ, J. CHUDÁČEK, T. BOHANES, J. ŠKARDA, Z. KOLÁŘ, M. HAJDÚCH, J. KLEIN
Biomarkery detekce minimální systémové diseminace u nemocných s karcinomem plic. Rozhledy v chirurgii. 2012, 91(4), 209-215, ISSN: 0035-9531.