Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Metoda RNAscope pro analýzu exprese HER2 ve vzorcích karcinomů mléčné žlázy s neprokázanou amplifikací

KOLECKOVA, M., G. KOŘÍNKOVÁ, V. KOUDELÁKOVÁ, J. POTOČKOVÁ, B. ŠOPÍKOVÁ, M. HAJDÚCH, Z. KOLÁŘ
Metoda RNAscope pro analýzu exprese HER2 ve vzorcích karcinomů mléčné žlázy s neprokázanou amplifikací. Onkologie. 2015, 9(5), 245-247, ISSN: 1802-4475.