Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Sledování mutace KRAS při léčbě cetuximabem u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku

NEUWIRTHOVA, J., P. SMILEK, J. JARKOVSKÝ, L. DUŠEK, J. ROTTENBERG, R. KOSTŘICA, J. SROVNAL, M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK, J. KLOZAR, R. CERVENA
Sledování mutace KRAS při léčbě cetuximabem u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Remedia. 2012, 22(3), 231-234, ISSN: 0862-8947.