Skip to main content
Header image

Záchyt kmenů Burkholderia cepacia komplex ve Fakultní nemocnici Olomouc

HANULIK, V., M. CHROMA, M. WEBBER, R. UVIZL, R. WHITEHEAD, S. BAUGH, M. HTOUTOU SEDLAKOVA, M. KOLÁŘ
Záchyt kmenů Burkholderia cepacia komplex ve Fakultní nemocnici Olomouc. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2012, 18(1), 4-8, ISSN: 1211-264X.