Skip to main content
Header image

Announcement of the 3rd UP Young Researcher Grant Competition

The Rector of Palacky University Olomouc announces the 3rd UP Young Researcher Grant Competition.

The Young Researcher Grant Competition aims to support excellent research by young researchers and members of academic staff below the age of 37 when establishing new research teams and laboratories, as well as developing their independent research programme to support the preparation of a high-quality international project (e.g. within HORIZON EUROPE).

 

The deadline for submission is Jul 27, 2022 at 3 PM.

Download the announcement and attachments HERE.

 

----------

 

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 3. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP v Olomouci. 

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE).    

 

Uzávěrka přihlášek je 27.7.2022 do 15 hod.

Vyhlášení a dokumentace je ke stažení ZDE