Skip to main content
Header image

Vliv fotodynamické terapie na cytomechaniku nádorové buněčné linie HeLa

BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, K., P. KOLÁŘ, J. MALOHLAVA, H. KOLÁŘOVÁ
Vliv fotodynamické terapie na cytomechaniku nádorové buněčné linie HeLa. Lékař a technika. 2012, 42(3), 32-36, ISSN: 0301-5491.