Skip to main content
Header image

Analýza biologického materiálu dvojrozměrnou plynovou chromatografií

WOJTOWICZ, P., E. DOSTÁLOVÁ, T. ADAM
Analýza biologického materiálu dvojrozměrnou plynovou chromatografií. Klinická biochemie a metabolismus. 2012, 20(1), 38-40, ISSN: 1210-7921.