Skip to main content
Header image

Výskyt qnr genů u ESBL-pozitivních izolátů Klebsiella pneumoniae

HUSICKOVA, V., M. CHROMA, M. HTOUTOU SEDLAKOVA, M. KOLÁŘ
Výskyt qnr genů u ESBL-pozitivních izolátů Klebsiella pneumoniae. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2012, 18(3), 60-64, ISSN: 1211-264X.