Večeřová Renata

Večeřová Renata's picture
Academic Title: Mgr.
Doctoral training
Možnosti testování antimikrobní aktivity stávajících a nově vyvíjených látek
Cílem práce je definovat antimikrobní účinky nových látek, především nanočástic stříbra. Bude testován účinek na standardní referenční bakteriální kmeny, multirezistentní bakterie a na vybrané kvasinky. Na základě výsledků budou analyzovány potencionální praktické možnosti těchto látek.

Status:

Graduated

Publications (Impact Factor Journals):

  • [2]
    HAMAL, P., J. HANZEN, F. HORN, J. TRTKOVA, L. RUSKOVA, R. VEČEŘOVÁ, F. RUZICKA, A. VOLLEKOVA a V. RACLAVSKÝ. Usefulness of McRAPD for typing and importance of biofilm production in a case of nosocomial ventriculoperitoneal shunt infection caused by Candida lusitaniae. Folia Microbiologica. 2011, 56(5), 407-414. ISSN 0015-5632. IF: 0.677. PMID: 21894550
  • [1]
    HRADIL, P., J. HLAVÁČ, M. SOURAL, M. HAJDÚCH, M. KOLÁŘ a R. VEČEŘOVÁ. 3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinones as Promising Biologically Active Compounds. Mini-reviews in Medicinal Chemistry. 2009, 9(6), 696-702. ISSN 1389-5575. IF: 3.132. PMID: 19519495