Večeřová Renata

Večeřová Renata's picture
Academic Title: Mgr.
Doctoral training
Možnosti testování antimikrobní aktivity stávajících a nově vyvíjených látek
Cílem práce je definovat antimikrobní účinky nových látek, především nanočástic stříbra. Bude testován účinek na standardní referenční bakteriální kmeny, multirezistentní bakterie a na vybrané kvasinky. Na základě výsledků budou analyzovány potencionální praktické možnosti těchto látek.

Status:

Graduated

Publications (Impact Factor Journals):