Publications - Book chapters

[29]
KOUDELÁKOVÁ, V. a M. HAJDÚCH. Predictive Cancer Biomarkers: Current Practice and Future Challenges. In: Handbook of Biomarkers and Precision Medicine. 1.vyd. Boca Raton: CRC Press, 2019. Kapitola 7.5, s. 383-394. ISBN: 978-1-4987-6258-8 .
[28]
PETŘKOVÁ, J., M. TABORSKY a M. PETŘEK. Pharmacogenetics of Cardiovascular Disease: Genetic Variation and Statin Intolerance. In: Genetic Diversity and Disease Susceptibility. 1.vyd.. London: InTechOpen, 2018. Kapitola 7, s. 127-141. ISBN: 978-1-78984-201-2.
[27]
SROVNAL, J. Onkogenetika. In: Základy lékařské genetiky pro studující všeobecného lékařství. 1.vyd.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. Kapitola x, s. 109-116. ISBN: 978-80-244-5368-2.
[26]
POLISHCHUK, P., E. MOKSHYNA, A. KOSINSKAYA, A. MUATS, M. KULINSKY, O. TINKOV, L. OGNICHENKO, T. KHRISTOVA, A. ARTEMENKO a V. KUZMIN. Structural, Physicochemical and Stereochemical Interpretation of QSAR Models Based on Simplex Representation of Molecular Structure. In: Advances in QSAR Modeling: Applications in Pharmaceutical, Chemical, Food, Agricultural and Environmental Sciences. 1st. -: Springer International Publishing, 2018. Kapitola 4, s. 107-147. ISBN: 978-3-319-56849-2.
[25]
RUČILOVÁ, V. a M. SOURAL. Solid-Phase Synthesis of Seven-Membered Heterocycles with Two Nitrogen Atoms. In: Topics in Heterocyclic Chemistry. x. x: Springer International Publishing, 2017. Kapitola 52, s. 23-63. ISBN: 978-3-642-15454-6.
[24]
SMEŠNÝ TRTKOVÁ, K. Androgen Receptor as a Traget for Epigenetic Therapy of Castration Resistant Prostate Cancer (CRPC) . In: Recent Advances in Prostate Cancer. -. -: Avid Science, 2017. Kapitola 5, s. 3-28. ISBN: 978-93-86337-47-4.
[23]
LA-VENIA, A., P. VENTOSA-ANDRÉS a V. KRCHŇÁK. Peptidomimetics via Iminium Chemistry on Solid Phase: Single, Fused, and Bridged Heterocycles. In: Topics in Heterocyclic Chemistry. x. x: Springer International Publishing, 2017. Kapitola 49, s. 105-126. ISBN: 978-3-642-15454-6.
[22]
SCHUTZNEROVA, E. a V. KRCHŇÁK. Intramolecular Arylation of 2-Nitrobenzenesulfonamides: A Route to Diverse Nitrogenous Heterocycles. In: Topics in Heterocyclic Chemistry. x. x: Springer International Publishing, 2017. Kapitola 52, s. 139-166. ISBN: 978-3-642-15454-6.
[21]
LIGASOVÁ, A. a K. KOBERNA. Tracking Mitochondrial DNA In Situ. In: Methods in molecular biology . 3. vyd. United States: Clifton, N.J.: Humana Press, 2016. Kapitola 7, s. 81-92. ISBN: 978-1-4939-3039-5.
[20]
KOLÁŘOVÁ, H. Principles of photodynamic therapy. In: Nové pohledy na neinvazivní laser. 1. Praha: Grada Publishing, 2015. Kapitola 12, s. 125-131. ISBN: 978-80-247-1651-0.
[19]
DŽUBÁK, P., M. URBAN a M. HAJDÚCH. Vývoj nových léčiv. In: Molekulární medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2015. Kapitola 11, s. 469-472. ISBN: 978-80-7492-121-6.
[18]
URBAN, M., M. KVASNICA, N.J. DICKINSON a J. ŠAREK. Biologically Active Triterpenoids Usable As Prodrugs. In: Terpenoids and Squalene: Biosynthesis, Functions and Health Implications. 1. vyd. New York, USA: Nova Science Publishers, 2015. Kapitola 2, s. 25-50. ISBN: 978-1-63463-656-8.
[17]
CMARKO, D., A. LIGASOVÁ a K. KOBERNA. Tracking DNA and RNA sequences at high resolution. In: Electron Microscopy Methods in Molecular Biology. 3. vyd. New York: Humana Press, 2014. Kapitola 16, s. 343-366. ISBN: 978-1-62703-775-4.
[16]
CIBIČEK, N., J. VACEK, M. BERANEK, P. DŽUBÁK, Z. HEŘMANOVÁ, P. KOSINA, M. KUBALA, M. NOVÁK, B. PAPOUSKOVA, J. SROVNAL, J. VÁVROVÁ, J. VOSTALOVA, M. ZATLOUKALOVA a H. ŽIVNÁ. Hmotnostní spektrometrie. In: Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicíně. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Kapitola 2.2, s. 34-40. ISBN: 978-80-244-3951-8.
[15]
CIBIČEK, N., J. VACEK, M. BERANEK, P. DŽUBÁK, Z. HEŘMANOVÁ, P. KOSINA, M. KUBALA, M. NOVÁK, B. PAPOUSKOVA, J. SROVNAL, J. VÁVROVÁ, J. VOSTALOVA, M. ZATLOUKALOVA a H. ŽIVNÁ. Elektrochemické metody, (bio)senzory a čipové platformy. In: Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicíně. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Kapitola 2.3, s. 43-44. ISBN: 978-80-244-3951-8.
[14]
JIRAVOVÁ, J., K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, M. PERLOVSKÁ HARVANOVÁ, S. HRADILOVA, V. MAŠEK, J. MALOHLAVA, L. MALINA, B. HOŠÍKOVÁ, K. KEJLOVA, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Study of the Penetration of Silver Nanoparticles into SVK14 Cells. In: Microscopy : advances in scientific research and education. 6. vyd. Badajoz, Spain: A. Méndez-Vilas, Ed., Formatex, 2014. Kapitola -, s. 173-178. ISBN: 978-84-942134-3-4.
[13]
MALOHLAVA, J., H. ZAPLETALOVÁ, K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. Atomic force microscopy: Studying mechanical properties of a cell. In: Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology. 5.vyd. Badajoz, Spain: Formatex, 2012. Kapitola 64, s. 528–532. ISBN: 978-84-939843-5-9.
[12]
BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, K., P. KOLÁŘ, J. MALOHLAVA a H. KOLÁŘOVÁ. Mechanical Characterisation of HeLa Cells using Atomic Force Microscopy. In: Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology. 5.vyd. Badajoz, Spain: Formatex, 2012. Kapitola 67, s. 549–554. ISBN: 978-84-939843-5-9.
[11]
HAJDÚCH, M. a R. PYTLÍK. Biologická léčba v onkologii. In: Biologická léčiva: Teoretické základy a klinická praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Kapitola 2.7, s. 111-137. ISBN: 978-80-247-3727-0.
[10]
HAJDÚCH, M., J. DRÁBEK a R. TROJANEC. Význam biomarkerů pro indikaci cílené biologické léčby v onkologii. In: Biologická léčiva: Teoretické základy a klinická praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Kapitola 2.8, s. 137-149. ISBN: 978-80-247-3727-0.

Pages