Skip to main content
Header image

Urbanovská Irena

Journals

URBANOVSKÁ, I., M. HOUDOVÁ MEGOVÁ, Z. DWIGHT, O. KALITA, M. UVÍROVÁ, J. SIMOVA, L. TUČKOVÁ, P. BUZRLA, T. PALECEK, M. HAJDÚCH, J. DVORACKOVA, J. DRÁBEK
IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods. Pathology & Oncology Research. 2018, 2018, 1-8, ISSN: 1219-4956, PMID: 29556922,