Synthesis and biological evaluation of triterpenoid thiazoles derived from betulonic acid, dihydrobetulonic acid, and ursonic acid

BORKOVÁ, L., I. FRYDRYCH, N. JAKUBCOVÁ, R. ADÁMEK, B. LIŠKOVÁ, S. GURSKÁ, M. MEDVEDÍKOVÁ, M. HAJDÚCH a M. URBAN. Synthesis and biological evaluation of triterpenoid thiazoles derived from betulonic acid, dihydrobetulonic acid, and ursonic acid. European Journal of Medicinal Chemistry. 2019, 185, 111806. ISSN 0223-5234. IF: 4.833. PMID: 31677446